Blagoslov dece i školskog pribora u Grkokatoličkoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg

Na parohiji “Vaznesenja Gospodnjeg” u Sremskoj Mitrovici paroh o. Igor Vovk blagoslovio je decu i njihov školski pribor, za vreme liturgije molili su Duha Svetoga da siđe na njih.

Paroh o. Igor Vovk je propoved počeo citirajući psalm: “Ako Gospod ne sazida dom uzalud se trude graditelji” davši time akcenat na blagoslov Božiji. Da, svako pre učenja, spavanja ili druge aktivnosti treba da se pomoli i zatraži blagoslov Božiji. Roditelje je zamolio da budu strpljivi sa svojom decom jer deca su ukras sveta.