Dajte predlog za rešavanje problema!

Od 14. do 23. septembra tekuće godine građani imaju mogućnost da slanjem svojih predloga učestvuju u kreiranju budžeta za narednu godinu, a svoje predloge mogu dostaviti u Gradskom uslužnom centru (Svetog Dimitrija 13), kao i na e-mail adresu:

biramstafinansiram2023@sremskamitrovica.org.rs.

Komisija će izabrati projekte za koje će građani moći da glasaju od 01-15. oktobra putem anketnih listića i ankete na zvaničnom sajtu Grada.

Na konferenciji za medije organizovanoj povodom najave participativnog budžetiranja za 2023. godinu govorio je pomoćnik gradonačelnice za oblast investicija i lokalnog ekonomskog razvoja Uroš Veselinović, koji je rekao da građani, udruženja građana, kao i mesne zajednice mogu dostaviti predloge za koje smatraju da će rešiti neki problem u sredini u kojoj žive i rade.

Preporučuju se projekti u čijoj realizaciji će učestvovati i predlagači projekta, što bi bila potpuna participacija – i u pripremi budžeta, ali i u sprovođenju projekta. Projekti treba da budu od opšteg interesa, a bitno je da se navede koji se efekat postiže tim projektom i kojoj ciljnoj grupi je namenjen.

Veselinović je dodao da će se za ovu namenu izdvojiti sredstva u zavisnosti od kvaliteta kandidovanih projekata, od čega zavisi i da li će se u budžetu za 2023. godinu projektovati sredstva za jedan ili više projekata koji dobiju najviše glasova građana. U ovom momentu najbitnije je da se odazove što više građana i da stignu dobre ideje i predlozi.