Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Vlada Republike Srpske usvojila je na sednici održanoj 10. septembra 2020. zaključak o praznovanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, čime je ovaj praznik ozvaničen u Srpskoj. Cilj uspostavljanja novog praznika jeste pre svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj ali i jačanje kulta nacionalne zastave.

Na Dan zastave ustaljena je praksa isticanja odgovarajućeg oblika zastave na zgradama državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih službi, ali i na privatnim objektima sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemenata državnosti. Zastava se u takvoj prilici postavlja isključivo na mestu predviđenom za njeno isticanje, u skladu sa važećim propisima.

U Srbiji u tu svrhu državni organi drže istaknutu Državnu zastavu, pokrajinski i lokalni organi, kao i javne službe i Narodnu zastavu, koju su dužni da viju svakodnevno, dok građani mogu da biraju da li će na svojim objektima istaći Državnu ili Narodnu zastavu budući da zakon ne definiše koji oblik zastave smeju da ističu fizička lica.

Glavni cilj u pokušaju da utemeljimo ovaj lepi praznik je da motivišemo sve naše građane gde god oni živeli, da toga dana, na svoje domove istaknu našu trobojku. Na kraju, dugujemo ovu našu zemlju svojim precima. Na nama je sada da gradimo bolju budućnost i da novim pokolenjima ostavimo više nego što smo nasledili. Lepšu, mirniju, čistiju, ponosniju Srbiju. Počnimo taj proces sa isticanjem zastave 15. septembra.