DANI RUSKE KULTURE U ORGANIZACIJI ISTORIJSKOG ARHIVA SREM – MUZEJ SREMA – OD 15. DO 25. JANUARA