ERDEVIČKI ŠOR U ERDEVIČKOM PARKU – SUBOTA 13. MAJ SA POČETKOM U 19. ČASOVA