Inicijativa za dodelu Novembarske nagrade i Plakete grada

Odbor za nagrade i priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj 4.10.2023. godine raspisao Javne pozive za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske nagrade Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu i Plakete grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu.

Ova priznanja dodeljuje Skupština grada Sremska Mitrovica svake druge godine.

Novembarska nagrada je gradsko priznanje koje se dodeljuje građanima svake druge godine, u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima:

– privrede,

– obrazovanja, zdravstva, nauke,

– kulture,

– sporta,

– za poseban doprinos afirmaciji grada.

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske nagrade se nalazi na sledećem LINKU.

Plaketa grada se dodeljuje pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu. Nagrada podrazumeva uručenje diplome.

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodelu Plakete grada se nalazi na sledećem LINKU.

Oba javna poziva traju do 19.10.2023, a podnose se Odboru putem Gradske uprave za kulturu i sport, na način koji je naveden u zaključku odbora.