Izložba “Večito” u Muzeju Srema u slavu arhitekte Bogdana Bogdanovića

Retrospektivna izložba posvećena stogodišnjici rođenja velikana srpske i jugoslovenske arhitekture Bogdana Bogdanovića “Večito”, nakon beogradske premijere tokom septembra i oktobra, nastavlja život u nizu gradova u unutrašnjosti u kojima se nalaze Bogdanovićevi memorijali.

Na svakom lokalitetu gostovanja izložbe priređuje se i novi, dodatni korpus izložbe posvećen monografski tamošnjem spomeniku, uz seriju predavanja i radionica koje se tematski odnose na njegovu istoriju i prostorno-umetničke vrednosti.

Tako će 9. decembra izložba “Večito”, čija je autorka i kustoskinja mr Mare Janakova Grujić, biti otvorena u Sremskoj Mitrovici, u raskošnoj Baroknoj sali Muzeja Srema.

Izložba u Sremskoj Mitrovici tretira celokupno stvaralaštvo Bogdanovića i čine je četiri korpusa: veliki eksponati monografski posvećeni svakom Bogdanovićevom memorijalu – u neuobičajenoj formi velikih krugova; izložbene vitrine sa Bogdanovićevim književnim stvaralaštvom; panoi sa topografskom mapom Bogdanovićevih dela na prostoru SFRJ, hronološkom kartom, bibliografijom i detaljnim pregledom Bogdanovićeve izložbene aktivnosti, postavka monografski posvećena Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici.

Peti segment izložbe je film (82’) koji je koncipiran kao virtuelna poseta svakom Bogdanovićevom delu na terenu, snimljen sa zemlje i iz vazduha.

Rođen 1922. u Beogradu, a preminuo 2010. u Beču, Bogdan Bogdanović je autor niza antifašističkih spomenika širom Jugoslavije, od kojih je najpoznatiji jasenovački Kameni cvet. Autor više od 20 memorijala širom regiona, 18 knjiga i više od 500 članaka, Bogdanović je u vreme vladavine betona podizao stambenu arhitekturu u kamenu. Bio je predsednik Saveza arhitekata Jugoslavije i član Srpske akademije nauka i umetnosti do istupanja 1981. Među osnivačima je Međunarodne akademije arhitekture. Bio je dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i protagonista Nove škole arhitekture. Osnivač je Seoske škole za filozofiju arhitekture u Malom Popoviću. Njegova prva knjiga “Mali urbanizam” (1958) nastala je kao reakcija na velike urbanističke poteze vremena kao poziv na drugačiji način promišljanja grada.

Bogdanović je bio gradonačelnik Beograda od 1982. do 1986. godine, a potom se povukao iz politike i istupio protiv nacionalizma Slobodana Miloševića. Potom se preselio u Beč, gde je ostao do kraja života. Nosilac je brojnih regionalnih i evropskih priznanja, od Ordena za hrabrost, preko Piranezijeve nagrade, do Zlatne medalje grada Beča.

Mitrovačko izdanje izložbe “Večito” realizovano je kroz saradnju sa lokalnim stručnjacima i institucijama kulture, a nadovezuje se na obeležavanje 80-godišnjice stradanja Sremaca od nemačkog okupatora 1942. godine.

Organizator i pokrovitelj izložbe je Grad Sremska Mitrovica, a biće otvorena do 23. decembra.