Javni poziv za premiju za mleko za 3. kvartal raspisan je danas!

Pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko se ostvaruje pod uslovom da je mleko proizvedeno i isporučeno u trećem kvartalu 2023. godine, odnosno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2023. godine.

Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada – preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Javni poziv će trajati do 2. novembra.