Kako do: 10.000 evra od države za kuću na selu u sledećoj godini?

Seoske sredine postaju sve popularnije među mladima, što zbog prirode i čistijeg vazduha, što zbog visokih kirija u gradovima, ali na to u velikoj meri utiču i ulaganja od strane Ministarstva za brigu o selu, koje već dve godine uspešno sprovodi plan oživljavanja srpskog sela.

Prema novom planu za 2023. godinu biće izdvojeno 1,44 milijarde dinara za realizaciju raznih projekata. Za četiri programa izdvojeno je 1.32 milijarde dinara, prenosi Blic.

Zadruge kao i dosada imaju primat, pa će za to biti izdvojeno najviše novca, i to 502 miliona dinara. Zatim, 501 milion dinara je budžet za program kupovine kuće sa okućnicom, dok će za program adaptacije multifunkcionalnih objekata i program organizovanja manifestacija po selima biti izdvojeno 44,2 miliona dinara.

U protekle dve godine ostvareni su programi vredni 2,5 milijarde dinara u 1.600 sela u 142 lokalne samouprave od ukupno 179 lokalnih jedinica.

Uspešnost prethodnih investicija Ministarstva za rad i brigu o selu se ogleda i u tome što je do sada je dodeljena 1.101 seoska kuća u koju je useljeno više od 2.000 odraslih osoba i oko 1.500 dece, a sa novim useljenjima bi trebalo da oko 5.000 mladih živi na selu.

 Šta može da se kupi za 10.000 evra?

Jedan od programa resornog ministarstva podrazumeva dodeljivanje 10.000 evra za porodice koje žele da život započnu na selu. Na sajtu Nekretnine.rs može se naći nekoliko oglasa u kojima se nude kuće ili placevi na prodaju po cenama od 7.900 evra.

Na primer, u Banatskoj Dubici se može kupiti kuća sa 97 metara kvadratnih (m2) po ceni od 8.000 evra, dok se u okolini Soko Banje u Jošanici kuću od 40 m2 i 23 ari placa može naći za 9.000 evra.

Ipak, nekoliko uslova za to moraju da se ispuni:

da podnosilac prijave nema više od 45 godina

da je državljanin Srbije

da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije

da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih pet godina.

Takođe, od podnosioca prijave očekuje se da sa prodavcem nepokretnosti nije u krvnom srodstvu, zatim da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti, i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi.

Sve ove uslove moraju da ispune oba supružnika.

Pored obaveznih uslova, podnosioci prijave moraju da ispune i samo jedan od sledećih uslova koji se odnose na to da se na selu živi samostalno u zakupljenoj kući ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima porodice, zatim da živi u gradskoj sredini u zakupljenoj nepokretnosti samostalno ili sa porodicom, i da ima nameru da živi na selu.

Zanimanje je takođe važno za ostvarivanje ovog uslova, pa je tako potrebno posedovati formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine, ili da je prosvetni radnik ili zanatlija. A druga mogućnost je da podnosilac zahteva obavlja poslove čija je priroda takva da mogu da ih rade od kuće na selu.

Kriterijumi za kuće

Kuće koje podležu programima Ministarstva za brigu o selu takođe moraju da prođu određene kriterijume. Seoska kuća mora da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga (zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza itd.).

Naravno, prvenstveno mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje.

Takođe je bitno da je upisana u katastar na ime prodavca, i da je nepokretnost, kao i svi prateći objekti, izgrađena u skladu sa propisima. Poslednji uslov je da joj je cena u granicama tržišne vrednosti i da kuća i pomoćni objekti nisu predmet sudskog spora.

Obavezna dokumenta koje moraju da se dostave u prijavi, kao i sam obrazac prijave, mogu se pronaći u dokumentu Programa objavljenom na sajtu resornog ministarstva.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom, a koje su na raspolaganju poljoprivrednicima i mladima koji žele da ostanu da žive na selu.