MEĐUNARODNI FOLK FESTIVAL ČUVARI TRADICIJE „ĐERAM“ – BAČINCI CENTAR SELA – SUBOTA 17.09.2022. GODINE