MEĐUNARODNI FOLK FESTIVAL ČUVARI TRADICIJE “ĐERAM” – BAČINCI CENTAR SELA – SUBOTA 17.09.2022. GODINE