Mitrovica lider u oblasti separacije otpada, nagrada ambasade Francuske

Grad Sremska Mitrovica dobio je nagradu ambasade Francuske, na  konkursu „EkoOpština“,  kao  lider u kategoriji upravljanja otpadom, a ovo izuzetno značajno priznanje za naš grad  uručeno je gradonačelnici Svetlani Milovanović i predsednici Zelene odborničke grupe Tamari Milković.

Zahvaljujući postavljenom infrastrukturom za upravljanje otpadom, uvođenjem primarne separacije otpada u domaćinstvima, otvaranjem prvog reciklažnog dvorišta u Republici Srbiji, kao i brojnim aktivnostima koje lokalna samouprava sprovodi kako bi što manje otpada završilo na deponijama, naš grad je na ovom konkursu ocenjen visokim ocenama.