Najava isključenja struje za ponedeljak, 29. maj

Za ponedeljak, 29. maj najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 09:00 do 13:00 časova

celo selo

Laćarak od 08:00 do 15:00 časova

Ekonomija
Metereološka stanica
Lovački dom
Kapela na novom groblju
Bazna stanica “Laćarak” – 1. novembra b.b.