Nedelja sporta za predškolce u našem gradu

Sportski savez Grada Sremska Mitrovica u saradnji sa Predškolskom ustanovom “Pčelica” i Savezom za predškolski sport radno obeležava Nedelju predškolskog sporta svakodnevnim programima u sremskomitrovačkim vrtićima.

Cilj programa koji se sastoji iz časova nastave za predškolce je animacija što većeg broja dece u sportu prema programu Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica, a programe realizuju stručne saradnice saveza Zorana Jakovljević, Angelina Vuković i Jelena Acimović. Savez će obići sve vrtiće na teritoriji našeg grada.