OBAVEŠTENjE O UPISU POLAZNIKA – OSNOVNO OBRAZOVANjE ODRASLIH

Obaveštavamo zainteresovane odrasle koji nisu završili osnovnu školu da je u toku upis polaznika

POHAĐANjE ŠKOLE JE BESPLATNO
Pravo na upis imaju lica sa navršenih 15 godina starosti

Potrebna dokumenta:
Lična karta (očitana)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uverenje o poslednjem završenom razredu (svedočanstvo)
Uverenje da ste prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje (Biro)
Fotokopija tekućeg računa

NAPOMENA: Nezaposlena lica imaju pravo na nadoknadu putnih troškova (detaljnije informacije u OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Rumi)

OSOBA ZA KONTAKT:
Miloš Komlenac 064/906 34 61, kontakt škole 022/471-863