Objavljen Oglas za zakup manjih montažnih objekata – kioska

Na osnovu Odluke Gradskog veća, Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu, objavila je Oglas za davanje u zakup lokacija na javnoj površini, putem usmenog javnog nadmetanja. Oglas se odnosi na postavljanje manjih montažnih objekata – kioska.

Način prijave i uslovi pod kojima se može učestvovati na nadmetanju nalaze se na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica, tj. na linku http://www.sremskamitrovica.rs/kategorija.php?cat_id=123.