Prekid u isporuci struje u Sremskoj Mitrovici i Laćarku u utorak 20. septembra (Spisak ulica)

ED „Sremska Mitrovica” Vas obaveštava da će zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 20. septembara 2022. godine.

SREMSKA MITROVICA od 8:30 – 11:00 sati:

Ul. Milice Stojadinović od br. 1a-21 i 2-18

Ekonomska škola „9. maj” – ul. Đure Daničića br. 2

Bulevar Konstantina Velikog od br. 21a-37 i 41-67 i 71-87 i 80-114 i br. 126 i br. 158 i b.b.

Crpna stanica fekalne kanalizacije – Bul. Konst. Velikog br. 75

Komunalije „Sava” – radionica i magacin – Bul. Konst. Velikog br. 75

Ul. Livadska

Ul. Đure Daničića od br. 1-9 i 25-27 i 2-82

Ul. Radnička br. 2

Ul. Radničko igralište

Ul. Alekse Šantića od br. 1-5 i 2-4

Ul. Gajeva br. 15f i br. 15m

Ul. Petra Kranjčevića od br. 1-35 i 4-46

Ul. Slavonska br. 27

Radio bazna stanica SM-27 – Bul. Konst. Velikog br. 98

Semafor kod Lidla

Semafor na uglu ul. Milice Stojadinović i Bulevar Konst. velikog

LAĆARAK od 8:30 – 11:00 sati:

Ul. 1. novembar od br. 1-45 i 10-68 i br. 2

Ul. Trive Vitasovića od br. 1-13 i 4-12

Ul. Vojvođanski kanal od br. 1-27 i 2-34 i b.b.

Ul. Mitrovačka od br. 1-15 i 2-4

Ul. Prvomajska od br. 5-9 i b.b.

„Domis Enterijeri” – 1. novembar br. 9-11 i br. 10

Vojni objekti – ul. 1. novembra

20

Bulevar Konstantina Velikog od br. 15-19a i 30-78 i b.b.

Semafor Bul. K. Velikog – Milana Tepića

Ul. Milana Tepića od br. 1-25 i 2-48

Ul. Cerska od br. 1-29 i 2-16

Ul. Bosutski put od br. 23-43 i 20-30

Ul. Jug Bogdana br. b.b.

Ul. Kralja Dragutina od br. 1-23 i 2-16

Gomeks Lipa – Bul. K. Velikog br. 50

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da ukoliko radovi završe ranijeuključi KDS.