Prekid u isporuci električne energije za 15. septembar

ED „Sremska Mitrovica” Vas obaveštava da će zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 15. septembara 2022. godine.

SREMSKA MITROVICA od 9:00 – 12:00 sati:

Ul. Uroša Stojšića od br. 20-56

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da ukoliko radovi završe ranijeuključi KDS.