Promocija zbornika „Svetogorac“ uz glasove četiri hora

U petak, 16. decembra u baroknoj sali Muzeja Srema, promovisan je drugi broj zbornika „Svetogorac“ pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Sala Muzeja Srema, iako premala za ovakav događaj, bila je puna ljubavi, topline, zagrljaja, lepih i lepo kazanih reči, kao i predivnih harmonija proizvedenih glasovima 4 hora: Polifonika (dečji hor), Krančević (hor srednje muzičke škole), Polifonika (hor odraslih) i gostujući hor OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ iz Rume.

Promociju su svojim izlaganjem uveličale Željka Avrić (pesnikinja) i Isidora Skuratović (nastavnica muzike).

ČESTITAMO svim dobitnicima nagrada i svim učesnicima na konkursima. Slušamo se, čitamo i gledamo sledeće godine, a do tada:

„Svakog dana, telo snaži, da ti život bude draži. Jako telo, snažan duh, tako stižeš na sam vrh. Snažan duh i haka vera, od čoveka sve zlo tera. Zato sebi cilj odredi, jer ka cilju ići vredi. Veruj uvek u svoj trud, ništa nije uzalud. Onaj koji vere nema, pun je brige i problema. Duh i vera dva su brata, s njima čovek zvezde hvata.“

Ovo su reči Nikole Kalinića, učenika Gimnazije iz Inđije, poruka koju svi treba da imamo na umu.

Jovanka Ivanić