Radni sastanak predsednika Opštine Šid i komesarke za izbeglice i migracije

Foto: Opština Šid

Tokom posete opštini Šid, komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević, sastala se sa predsednikom Opštine Šid Zoranom Semenovićem. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme koje se odnose na prisustvo migranata u šidskoj opštini, načine saradnje lokalne samouprave i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, kao i teme koje se tiču realizacije predstojećih aktivnosti.

Foto: Opština Šid

U okviru posete Šidu, komesarka je u pratnji predsednika Opštine Šid i svojih saradnika obišla tri prihvatna centra – PC Adaševci, PC Šid – stanica i PC Principovac i tom prilikom se upoznala sa situacijom na terenu, načinom na koji centri funkcionišu i svim drugim informacijama od značaja za rad prihvatnih centara u šidskoj opštini.