Raspisan Pesnički konkurs

Centar za kulturu „Sirmiumart“, povodom organizovanja XIII međunarodnog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“ , raspisuje Pesnički konkus za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućava mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi Konkursa:

Jedan autor može poslati najviše jednu pesmu (dužine do 24 stiha, odnosno reda)

Pesme autora iz R Srbije i iz inostranstva šalju se elektronskom poštom

Ispod svakog primerka pesme potrebno je napisati sve podatke (ime, prezime, razred, ime školemesto, poštanski broj, broj telefona i elektronske pošte)

U skladu sa prethodno pomenutim, sve radove poslati do 19. marta 2023. godine, na adresu mastaisnovi@gmail.com. Stručni žiri će odabrane radove (čiji autori će steći pravo učešća na XIII međunarodnog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, a koji će biti održan ove godine u Sremskoj Mitrovici u tri kategorije: od I do IV razreda osnovnbe škole, od V do VIII razreda osnove škole i od I do IV razreda srednjih škola.

Najuspešniji autori biće nagrađeni vrednim nagradama, a njihovi radovi će biti objavljeni u Zborniku pesama Festivala.