REPRIZA SRPSKE NOVE GODINE – DJ BASCO – FRAGMENT BAR – 14. JANUAR 2022. GODINE