RIMLJANI NA SAVI – GRADSKA PLAŽA – 26. JUN – OD 17 DO 20 ČASOVA