Šid: U subotu odvoz reciklažnog otpada

Javno komunalno preduzeće „Standard“ Šid, obaveštava stanovništvo da u u subotu, 27. maja, iznesu svoje plave kante u koje su odvajali reciklažni otpad (papir, plastika i metal).

Odvoz se vrši u svim ulicama u Šidu od 6 časova.