SRPSKA NOVA GODINA – DJ BASCO – FRAGMENT BAR – 13. JANUAR 2022. GODINE