“Večitim” studentima produžen rok za završetak studija

Vlada Republike Srbije usvojila je predlog Ministarstva prosvete da se “večitim” studentima, odnosno onima koji su upisivali fakultet i više škole do septembra 2005, produži rok za završetak studija.

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima rada, saopštilo je ovo ministarstvo.

U narednom periodu Ministarstvo prosvete će pripremiti izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju radi pmogućavanja produžetka roka za završetak studija i pokrenuće dijalog sa SKONUS-om i univerzitetima u cilju utvrđivanja dugoročnog rešenja sa optimalnim rokom za završetak studija po starim programima.