XI INTERNACIONALNI MOTO SKUP – IZLETIŠTE LIPOVAČA ŠID – 20-22. MAJ