Za uređenje kanalske mreže u Sremskoj Mitrovici 12 miliona dinara

Za uređenje i održavanje kanalske mreže u Sremskoj Mitrovici ove godine biće uloženo 12 miliona dinara.

Cilj je da se poboljša funkcionalnost sistema, koji sa preko 1.000 kilometara kanala, crpnim stanicama, ustanovama i drugim hidrotehničkim objektima koji čine sistem za odvodnajvanje na sremskomitrovačkoj teritoriji.

Kanalska mreža na teritoriji grada je dugačka oko 1.000 kilometara, a kompletna sanacija kanalske mreže u periodu od 2014. do 2022. godine izvršena je na 217,6 kilometara, a delimična sanacija na 572,5 kilometara.

Značaj kanalske mreže je višestruk, a osnovna funkcija je odvodnjavanje, kažu u resornoj Gradskoj upravi.

Tokom jedne kalendarske godine na redovno održavanje sistema za odvodnjavanje koje pripada teritoriji Grada Sremska Mitrovica, uloži se oko 35 miliona dinara.

Za ovu godinu iz lokalnog budzeta obezbeđeno je 12 miliona dinara, a očekuju se sredstva u sa drugih nivoa vlasti.

Redovno uređenje kanalske mreže je neophodno zbog funcionisanja celog sistema, te nadležni ističu da svi mogu da pomognu, tako što kanale neće pretvrati u deponije i u njih bacati smeće.