Zakazana XXVI sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U petak, 23. decembra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana XXVI sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Prestanak mandata odbornicima skupštine Grada Sremska Mitrovica Elhag Adilu i Danijeli Živković,
2.Predlog odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
3.Predlog kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
4.Predlog odluke o izradi plPana detaljne regulacije izvorišta i Fabrike vode u Sremskoj Mitrovici,
5.Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije parka stambenog kompleksa u bloku između državnog puta Ib reda broj 20, ulice Vojvode Stepe i stambenog naselja „Marko Peričin Kamenjar“ u Sremskoj Mitrovici,
6.Predlog odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama,
7.Predlog odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
8.Predlog odluke o postavljanju spomen ploče Larisi Bogdanović, rođenoj Krutikov,
9.Program poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
10.Odluka nadzornog odbora JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica o cenovniku za 2023. godinu,
11.Program poslovanja JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
12.Odluka nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica o cenovniku pitke vode i odvođenja otpadnih voda,
13.Program poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem Mačva“ Šabac za 2023. godinu,
14.Program poslovanja JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
15.Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za period 2023-2025. godina,
16.Program poslovanja JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
17.Program poslovanja JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
18.Program poslovanja Privrednog društva „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica za 2023. godinu,
19.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nademetanja,
20.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini „Anras investment“ doo Sremska Mitrovica u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica,
21.Izbori i imenovanja.