Zgrada Muzeja Srema biće osvetljena narandžastom svetlošću povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Zgrada Muzeja Srema 25. i 26. novembra biće osvetljena narandžastom svetlošću povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u znaku obeležavanja i podrške Lokalne samouprave.

Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do psihološke, ekonomske, fizičke ili seksulane povrede žene odnosno njene patnje, uključujući pretnje takvim ponašanjem. U situacijama nasilja odgovornost za nasilje je uvek i isključivo na onome ko čini nasilje, bez obzira na okolnosti koje mogu biti faktori podsticaja.

Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama " je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Ova kampanja obuhvata pet važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava.

Centru za socijalni rad „Sava” u Sremskoj Mitrovici tokom 2021. godine prijavljena su 218 slučaja nasilja u porodici što je, u poređenju sa 2020. godinom, porast od oko 15%. Tokom 2021. godine uslugu Sremske sigurne kuće koristilo je 12 žena i 8 dece.

Centar za socijalni rad pruža sledeće vidove podrške žrtvama nasilja u
porodici:

– Smeštaj u Sigurnu kuću ili hraniteljsku porodicu,
– Informisanje žrtve o nadležnostima institucija u sprečavanju nasilja u porodici,
– Savetodavni rad sa žrtvom nasilja,
– Ekonomsko osnaživanje žrtve kroz uključivanje u stalnu novčanu socijalnu pomoć (ukoliko ispunjava uslove) i kroz jednokratne novčane pomoći
– Pokretanje postupaka iz socijalne i porodično-pravne zaštite.

Međusektorska saradnja javnih službi, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja omogućava bolju i bržu razmenu informacija ali i stvaranje sistema podrške žrtava nasilja u porodici. Krajnji cilj našeg rada je da u lokalnoj zajednici razvijemo nultu toleranciju na svaki vid nasilja te da naše sugrađane edukujemo i ohrabrimo da svaki oblik nasilja prijave nadležnim institucijama.

Prethodni tekst„Južni vetar 2: Ubrzanje“ pred Mitrovčanima
Sledeći tekstPromocija naučnog časopisa „Spomenica“ Istorijskog arhiva „Srem“