13. INTERNACIONALNI MOTO SKUP – ŠID – 17,18,19. MAJ – POČETAK 17. MAJA U 12. SATI