Monday, January 24, 2022

PETROVARADINSKA REGIMENTA (13): Susret sa Lazom Harambašom

0
Nešto se ponovo pomerilo na ulazu u kolibu i posle par trenutaka graničar je mogao da vidi jednog muškarca kako polako izlazi napolje i prilazi vatri. Taj čovek, srednje visine i snažne građe, zastao je...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (12): Pucnji u noći

0
U vedroj, prolećnoj noći, Podunavlje je tonulo u san. Na obodima šančeva se mogao čuti poneki lavež pasa a na drveću pored druma glasno hukanje sova. Pred ponoć, jedino su još graničari na stražarskim dužnostima...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (11): Susret sa zemunskim komandantom majorom Mitezerom

0
U prostoriju tada uđe muškarac ogrnut dugim, vojničkom kaputom, sa visoko podignutom kragnom koja mu je pokrivala obraze i zaklanjala lice. Na nogama je imao kvalitetne kožne čizme, čiji su đonovi glasno odzvanjali po...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (10): Put u Zemun

0
Felbaba je pismo stavio u torbu bez daljih pitanja. Baš zbog njegove vojničke navike da sve u vezi posla izvršava bez pitanja i prigovora, Puljević ga je često angažovao i imao u njega veliko...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (9): U kući mitrovačkog trgovca Puljevića

0
Sve je počelo tokom jednog od mnogobrojnih prevoza svinja preko Save, negde u proleće 1803. godne. Čekajući bogatog trgovca u predvorju njegove kuće u Mitrovici, kako bi mu podneo izveštaj i predao dokumenta, Milan...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (8): Neobičan zadatak

0
Vrativši se u šanac na proleće, zatekao je praznu kuću jer mu je te zime preminula majka. Pošto su se njegove sestre odavno udale u druge šančeve, Felbaba je ostao sam u kući. Lekarska komisija je...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (7): Upoznavanje Petra Ička

0
Kada je završio večeru, i hlebom pokupio ostatke čorbe po tanjiru, graničar posegnu za čuturicom da vodom ugasi žeđ. Javila mu se želja da pripali lulu, ali se tada vrata sobe otvoriše. U sobu najpre...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (6): Pod krošnjom belog duda

0
Odloživši džak sa stvarima i kožnu vojničku torbu, uzeo je platno koje beše skriveno ispod džakova žita, odvezao kanap i odmotao ga. U platno su bili umotani njegova stara dvocevka – kratka musketa sa...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (5): Šanac pored Dunava

0
Čak i kada godina nije bila rodna, graničari iz Banovaca nisu morali toliko da brinu o gladi, jer se njihovo naselje nalazilo odmah pored Dunava. Ribe je tada bilo u izobilju te joj i...

PETROVARADINSKA REGIMENTA (4): Na petrovaradinskom drumu

0
- To su oni! – pomisli Felbaba. Potom uze kožnu torbu, na brzinu istresa lulu i izađe pred njih na drum. Polako je u znak pozdrava podigao ruku, a mladi Radulović uz jedno otegnuto Oooooo,...

Instagram