21. mart – Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom obeležava se svake godine 21. marta počev od 2006. Ovaj datum je odabran sa ciljem da ukaže na jedinstvenost trizomije 21. hromozoma koja uzrokuje Daunov sindrom.

Ujedinjene nacije navode da je procenjena incidencija Daunovog sindroma širom sveta između 1 na 1000 i 1 na 1100 novorođenčadi.

Ljudi sa Daunovim sindromom imaju tendenciju da imaju opšte zdravstvene probleme. Međutim, socijalni i medicinski napredak uspeli su da poboljšaju kvalitet života ljudi sa sindromom. Početkom 20. veka očekivalo se da će pogođeni živeti manje od 10 godina. Sada je oko 80% odraslih koji pate od njega stariji od 50 godina. Medicinski i roditeljski rad u ranom uzrastu značajno utiče na kvalitet života i zdravlje onih koji pate od ovog genetskog poremećaja zadovoljavanjem svojih zdravstvenih potreba, što uključuje redovne preglede radi praćenja njihovog fizičkog i mentalnog razvoja, kao i pravovremenu intervenciju, kao bilo fizičkom terapijom, inkluzivnim specijalnim obrazovanjem ili drugim sistemima podrške u zajednici.

Ujedinjene nacije ističu da obeležavanjem Svetskog dana osoba sa Daunovim sindromom imaju za cilj da ukažu da svi ljudi sa ovim sindromom trebaju imati puno učešće u donošenju odluka o pitanjima koja se tiču njihovih života ili utiče na njih. Efikasno i smisleno učešće osnovni je princip ljudskih prava koji je usvojen u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Procenjuje se da se jedna od 733 bebe rodi sa ovim sindromom.Samo u Sjedinjenim Državama ima više od 400.000 ljudi sa ovim sindromom.