Akcija bezbednosti učesnika u saobraćaju: Budi bezbedan, veži pojas

U toku je akcija Saobraćajne policije o bezbednosti učesnika u saobraćaju i o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa za putnike na zadnjem sedištu vozila. Kampanju su podržala i gradska taksi udruženja, čijim članovima su podeljene nalepnice sa apelom za putnike.

Akcija je namenjena učesnicima u saobraćaju sa ciljem da odgovornim ponašanjem i korišćenjem sigurnosnog pojasa u značajnoj meri doprinesu bezbednosti u sabraćaju. Cilj kampanje je prevencija nesreća koje mogu da se dogode nevezivanjem pojasa.

Srđan Jeftić, komandir Saobraćajne policijske ispostave za Grad Sremska Mitrovica rekao je: „Ova akcija usmerena je prvenstveno na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i kontrolu prevoza dece u bezbedonosnom sedištu. Aktivnost je predviđena tako da sva taksi udruženja na svojim vozilima postave nalepnice sa sadržajem „Budi bezbedan, veži pojas” i na taj način doprinesu korišćenju sigurnosnih pojaseva tokom prevoza putnika. Taksi udruženja za patnera u akciji izabrali smo iz razloga što je tokom kontrole saobraćaja primećeno da se u taksi vozilima najveći broj putnika na zadnjem sedištu nije koristio sigurnosni pojas. Zajedničkim snagama pokušaćemo da podignemo nivo korišćenja pojaseva.”

Apelovao je na roditelje da koriste sedišta za decu u automobilima i da ih vezuju pojasem, da sedišta moraju biti adekvatna, ona koja su propisana zakonom o bezbednosti u saobraćaju, dakle usaglašena sa visinom i težinom deteta.

Vlasnik Crvenog taksija Milan Gajević istakao je da se njegovo udruženje rado odazvalo akciji koju organizuje Saobraćajna policija: „Na svakodnevnom nivou radimo na bezbednosti putnika i vozača, koji podsećaju stranke da koriste pojas, ali preporuke i saveti ne budu uvek usvojeni. Sa predlogom policije odmah smo se složili i odlučili da se uključimo u ovu akciju. Naša vozila su najsavremenija, pa smo samim tim kao udruženje napravili prvi korak ka bezbednosti putnika, ali ovo je dodatni podsticaj da zajedno sa policijom uradimo nešto više za učesnike u saobraćaju.”

Vezivaje pojasa  je elementarna radnja koja lako može da postane i mehanička, ne zahteva mnogo. Poruka je: Onog momenta kada sednete u automobil, vežite pojas i krenite.