Akcija suzbijanja krpelja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove – inspekcija za zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica, obaveštava javnost da će se u petak, 29. marta 2024. godine u periodu od 9 do 15 sati, sprovoditi akcija suzbijanja krpelja.

Tretiranje krpelja će se obaviti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, uključujući i sva naseljena mesta, i to u vidu adulticidnog tretmana sa zemlje.

Suzbijanje krpelja biće izvedeno insikticidom ICON 10 CS (preparatom na bazi lambda cihalotrina, u dozi 0,18l po hektaru) i na osnovnu rezultata monitoringa.

Tretmani se sprovode u skladu sa ugovorom i nalozima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine od 22. marta 2024. godine.

Tretman će se obaviti na sledećim lokacijama:

– park kod PŠH škole

– Gradski park

– park kod Male crkve (Hram Svetog Stefana)

– Spomen groblje

– kej od teretnog mosta deo drvnog kombinata

– prostor oko atletskog stadiona

– igralište kod MZ Blok B

– naselje Orao

– naselje Matije Huđiw

– naselje Dekanske bašte

– zelene površine kod OŠ “Jovan Popović”

– oko hipodroma

– mačvanski kej do teretnog mosta, Mačvanska Mitrovica

– park i igralište, Laćarak

– prostor od drvnog kombinata do plaže i plaža, Laćarak

– park, Manđelos

– izletište Vranjaš, Manđelos

– park, Grgurevci

– zelena površina kod spomenika žrtava fašizma, Grgurevci

– park, Čalma

– park i igralište kod vrtića, Jarak

– Savska ulica i priobalje, Jarak

Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova (vetar i kiša), tretman će biti izveden u prvom sledećem povoljnom periodu.