ALTER EGO – DISKOTEKA NOX – SUBOTA 27. JANUAR – POČETAK U 22. ČASA