Asfaltiranje mosta preko Save na autoputu Kuzmin-Sremska Rača (VIDEO)

Foto: Vojvodina uživo
U toku su radovi na asfaltiranju čelične konstrukcije mosta preko reke Save na deonici puta Kuzmin – Sremska Rača.

Ova deonica autoputa u dužini oko 18 km sa mostom preko reke Save, predstavlja deo projekta izgradnje autoputa E – 761, Beograd – Sarajevo. Autoput je projektovan za brzine od 130 kilometara.

Foto: Vojvodina uživo

Izvođač radova je turska kompanija Tašjapi, a most preko Save dugačak je 1.310 metara.

Foto: Vojvodina uživo

Početak saobraćajnice Kuzmin-Sremska Rača je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Кuzmin na autoputu Beograd – Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

U planu je da se gradi deonica od Rače ka Bjeljini i dalje ka Doboju i Banjaluci što će u mnogome doprineti povezivanju Srbije i Republike Srpske.