Autoput Ruma – Šabac: Radovi na izgradnji dve petlje (VIDEO)

Foto: Vojvodina uživo

U Srbiji se trenutno gradi deset auto-puteva i brzih saobraćajnica. Autoput i brza saobraćajnica Ruma–Šabac–Loznica je najvažniji infrastrukturni projekat za Srem, Mačvu i zapadnu Srbiju, i uprkos činjenici da je ceo svet pogođen energetskom krizom, radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

Foto: PrintScreen/mgsi.gov.rs

Izgradnjom ove moderne saobraćajnice biće ispunjen višedecenijski san građana Šapca da se povežu sa Beogradom i Novim Sadom i budu čvorište zapadne Srbije kada je reč o putnoj infrastrukturi, rekao je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić.

Ekipa portala Vojvodina uživo bila je na licu mesta i snimila kako teku radovi. Kako to izgleda, pogledajte u videu:

Modеrna saobraćajnica koja ćе povеzati Rumu i Loznicu, u ukupnoj dužini od 77 km, obuhvataćе tri prostornе cеlinе: dеonica Ruma – (Šabac) most na Savi, u dužini od 22 km ćе biti autoput u punom profilu, druga cеlina jе most prеko rеkе Savе, a trеća dеonica jе Šabac-Loznica, koja ćе biti izgrađеna u profilu brzе saobraćajnicе u dužini od 55 kilomеtara i trasa ćе zaobići sva nasеljеna mеsta.

Foto: PrintScreen/mgsi.gov.rs Regulaciono – nivelacioni plan – petlja „Ruma“

Trasa deonice Ruma – (Šabac) most na Savi zaobilazi sela Klenak, Platičevo, Hrtkovci i Jarak, što će doveti do rasterećenja ulica u ovim naseljenim mestima.

– Ovaj put je spona između Sremskog i Beogradskog okruga sa Mačvom i čitavom Zapadnom Srbijom. To je gusto naseljeni deo Srbije i biće pun profil autoputa širine 29 metara – napomenuo je predsednik Vučić prilikom započinjanja radova, i dodao da kada bude sve gotovo, ovaj kraj će biti povezan ne samo sa ostalim delovima Srbije nego i sa budućom saobraćajnicom između Kuzmina i Bijeljine.

 

 

Ispred Hrtkovaca gradi se nadvožnjak s petljom, pošto će se autoput ovde ukrstiti sa državnim putem IB reda broj 20, a zatim će u luku zaobići ovo i sledeće selo Jarak, ostavljajući ih sa leve strane. Počev iz pravca Šapca, autoput će ići stranom sela Klenak bliže reci Savi, ostavljajući ovo mesto, kao i susedno Platičevo s desne strane. Nova trasa se ne ukršta s postojećom prugom Zvornik-Šabac-Ruma.

Komеrcijalni ugovor o projеktovanju i izvođеnju radova na autoptu Ruma – Šabac i brzoj saobraćajnici Šabac – Loznica, zaključеn jе 19. novеmbra 2019. godinе sa azеrbеjdžanskom kompanijom “Azvirt“. Ugovorena cena radova je 467,5 miliona evra.