Bitka kod Manđelosa

Nakon pada Beograda, šajkaški odredi su se rasturili širom Južne Ugarske, pri čemu se glavnina snaga pod vođstvom Radiča Božića sklonila upravo u Petrovaradin i odatle kretala u borbu protiv Turaka. 

Bitka se odigrala avgusta 1523.godine između Manđelosa i Mitrovice. Neposredni komandant bio je iločki franjevac Pal Tomori (koji je potom postao nadibskup), a tada je na čelu šajkaških odreda bio Radič Božić. Šajkaši su ratovali protiv nadolazećih turskih trupa koje su nakon pada Beograda 1521. išle ka unutrašnjosti Ugarske. 

Godine1524. odigrala se bitka kod Petrovaradina, a dve godine kasnije odsudna bitka kod Mohača nakon koje su Turci konačno prevladali. U ovoj bici koja je usporavala tursko napredovanje Šajkaši su pobedili odred Ferhad Paše koji je došao preko Save, iza leđa, iz Bosne sa ciljem da prodre dalje ka Dunavu. 

Prema nekim izveštajima, turski odred brojao je 15.000 konjanika i 1000 pešadinaca. Ova vojska se naročito istakla u pljačkanju i paljenju Srema, ali je konačno zaustavljena najpre kod Manđelosa, a potom i kod Petrovaradina.