Da li će biti korigovane cene hleba?

Foto: Vlada Republike Srbije

Vlada Srbije saopštila je da je usvojila izmenjenu Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, kojom se koriguje cena tog proizvoda, jer je došlo do rasta cena sirovine. Kada su u pitanju potrošači, povećanje cena neće značajno uticati na njihov standard, navodi se u saopštenju Vlade, u kom nije navedena cena.

Dodaje se da je Vlada, u cilju sprečavanja velikih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, ograničila cenu hleba od brašna T-500, a imajući u vidu da je sadašnja cena korigovana u skladu sa tržišnim kretanjima, neće biti neophodna intervencija prodajom brašna iz robnih rezervi nakon 1. jula 2024. godine.

To, kako se ističe, znači da će biti raspodeljena samo količina brašna neophodna za jedan mesec.

Vlada je usvojila i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između Beograda i Kaira u oblasti funkcionisanja i razvoja lokalne samouprave, turizma, ekonomske saradnje i upravljanja komunalnim sistemima.