Danas je počela isplata 5.000 dinara mladima

Isplata pomoći u iznosu od 5.000 dinara mladima od 16 do 29 godina počinje danas iz budžeta i trajaće do 19. decembra.

Do juče se za tu pomoć prijavilo 942.000 ljudi.

Prijava Upravi za trezor trajala je od 1. do 15. decembra.

Uslov za dobijanje pomoći bio je da svi koji se prijavljuju imaju više od 16, a manje od 30 godina, kao i da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na njenoj teritoriji.