Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja

Foto: Wikipedia

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Treće obretenije glave svetog Jovana Krstitelja.

U 8. veku za vreme ikonoborstva glava Svetog Jovana je preneta u mesto Komane u Kapadokiji, mesto progonstva Svetog Jovana Zlatousta. Kada je ikonoborstvo prestalo, za vreme vladavine cara Mihaila i patrijarha Ignjatija, 850. godine, glava Svetog Jovana je preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi.

Glava Svetog Jovana je bila odvojena od njegovog tela jer kada je bio posečen po želji i nagovoru Irodijade, žene Irodove, ona je naredila da mu se glava ne sahranjuje zajedno sa telom, jer se bojala da on nekako ne vaskrsne.

Nakon toga, usledilo je Prvo i Drugo i Treće obretenije.