Demonstracija rada šredera – drobilice otpada

Danas je na Regionalnoj deponiji „Srem – Mačva”,  demonstriran rad mobilnog šredera (drobilice) otpada nemačke firme “Eggersmann”, namenjenog za rad na regionalnim i divljim deponijama.

Postrojenje za tretman kabastog otpada je čistač deponija i gutač betona. Sav otpad se usitnjava i pretvara u frakciju, proizvod koji se može postavljati kao podloga za puteve, nasipati na atarske puteve a drvena frakcija i veći deo kućnog otpada, može postati energent za bio-gas postrojenje (struja, toplotna energija).

U višestruke mogućnosti ovog postrojenja u drobljenju kabastog otpada koji su demonstrirali stručnjaci firme “Eggersmann” uverio se i načelnik Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Dražen Riđošić. Rekao je da je saradnja sa ovim nemačkim fondom veoma značajna za Grad Sremska Mitrovica.

„Mašina koja služi za manipulaciju otpadom posebno je značajna za otpade i deponije koje imaju više frakcija i vrste otpada, počevši od građevinskog, pa do drvenog otpada. Ova mašina omogućava veći vek rada deponije, kao i uklanjanje divljih deponija. Na samoj mašini postoji nož koji može da se koriguje i da služi za usitnjavanje drvenog otpada i dobijanje peleta i briketa. Takođe pored građevinskog otpada, usitnjavanje nam omogućava da vršimo nasipanje na atarskim putevima u selima.  Sledećeg meseca stiže nam nova, veća, jača mašina u odnosu na ovu i nadamo se da ćemo imati prilike da odemo na neku od divljih deponija da vidite kako vrši otklanjanje te iste deponije ”, rekao je načelnik Riđošić.

Nabavkom jedne ovakve mašine naš grad bi rešio pitanje deponovanja čvrstog otpada, naročito sa građevinskih deponija. Na Regionalnoj deponiji „Srem – Mačva” zato su danas prikazane performanse ove mašine.

Kako je u ime Investicionog nemačkog fonda EU vele rekao Srbislav Petković: „Ovaj Fond je prvi put organizovao u Srbiji da se sufinansiraju isključivo mašine za reciklažu. Dosta mašina ćemo dobijati na probu, ujedno mašine prate i projekti gde ćemo ako se opštini i gradu dopadne, svidi ta mašina koja je na probi, onda ćemo zajedno sa gradom dogovoriti, platiti i konkurisati za sredstva Evropske unije. Fond sa 70% sufinansira sredstva za nabavku mašine.”

„Ovakve mašine su veoma značajne zato što smanjuju uopšte obim regionalne deponije jer sama deponija mora da ima jako puno tretmana reciklaže, nakon recikliranja po zakonu na kraju treba da dođe kamen, pesak, zemlja i posle toga da se uradio remedijacija. Svaka ima svoj radni vek, ranije će da se ispuni ako non-stop deponujemo otpad bez prerade. Bitno je da se što više reciklira, smanjuje se obim otpada, naravno dobija se sirovina koja postaje energent i dalje može da služi. Najbitniji je u svemu ekološki momenat”, dodao je Petković.

Roto šreder za kabasti otpad i slična postrojenja  veoma mnogo pozitivno utiču na zaštitu životne sredine.

Izvor: Sirmiuminfo