Dve medalje za Ansambl „Arodisi“ na Internacionalnom festivalu horova

Na 3. onlajn Internacionalnom festivalu horova „Melodianum“ u Kikindi, sremskomitrovački Ansambl „Arodisi“ takmičio se u dve kategorije: ženski horovi i pop horovi. U obe kategorije osvojile su srebro.

Na takmičenju je učestvovalo 40 horova, iz 5 zemalja u regionu. Takmičili su se u 8 kategorija: mešoviti horovi sa više od 28 pevača, mešoviti kamerni horovi, ženski horovi, duhovna horska muzika, dečji horovi, dečji horovi osnovnih škola, pop-horovi, vokalne grupe i vokalno instrumentalni ansambli.