Edukacija iz oblasti populacione politike 

U sali Skupštine opštine Šid održana je radionica na temu sprovođenja mera populacione politike na lokalnom nivou. Radionica kojom su obuhvaćene teme od pružanja finansijske pomoći porodicama sa decom, prilagođavanja i realizacije mera populacione politike lokalnim prilikama do promocije populacione politike Vlade RS, bila je namenjena predstavnicima sistema lokalne samouprave, socijalnog rada, vaspitno-obrazovnog sistema, kao i krajnjim korisnicima pomoći, tj.mera, roditeljima. 

Sa ciljem davanja dodatne podrške demografskom razvoju jedinica lokalne samouprave i poboljšanju demografskih parametara u 2023.godini, realizaciju današnje edukacije podržalo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u saradnji sa udruženjem „Inkluzija danas“.