Fondacija „Za srpski narod i državu“ iz Beograda raspisala Javni konkurs za Godišnju studentsku nagradu za najbolji esej

Cilj konkursa je da se studenti iz Srbije podstaknu na kreativno i kritičko promišljanje tema iz oblasti veštačke inteligencije i kulture sećanja.

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

 • „Veštačka inteligencija i obrazovanje u 21. veku“
 • „Kultura sećanja: sloboda i nacionalni identitet“

Za najbolja tri rada obezbeđene su novčane nagrade: za prvo mesto 170.000 dinara, za drugo mesto 100.000, a za treće mesto 70.000,00 dinara.

Uslovi za prijavu na konkurs

Pravo učešća na konkursu imaju studenti fakulteta svih usmerenja na osnovnim i master akademskim studijama iz Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

Potrebna prateća dokumentacija koja se dostavlja uz esej:

 • Obrazac 1
 • Obrazac 2
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (izvod iz čitača) studenta;
 • Uverenje o studiranju.

Prilikom izrade eseja, neophodno je ispuniti sledeća pravila:

 • Esej mora da bude napisan na ćiriličnom pismu;
 • Esej mora da bude izrađen u Microsoft Office Word-u, font Times New Roman, veličina fonta 12, paragraf podešen sa obe strane (Justified), prored između redova 1.15;
 • Esej ne sme da bude javno objavljivan do završetka konkursa;
 • Esej mora da sadrži maksimalno do 3.000 reči;
 • Esej mora da bude teorijski utemeljen.

Rok za prijavu na konkurs

Esej sa pratećom dokumentacijom poslati elektronskim putem, najkasnije do 10. juna 2024. godine na mejl office@fondacijasnd.rs. Prijave radova nakon naznačenog datuma neće biti razmatrane.

Proces selekcije

Najbolji eseji biće odabrani od strane članova stručnog žirija. Rang lista biće objavljena 25. juna 2024. godine, na sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“ na veb adresi www.fondacijasnd.rs.

Članovi žirija su: Nikola Selaković – ministar kulture u Vladi Republike Srbije, prof. dr Danimir Mandić – Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ljiljana Marković – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (profesor u penziji), docent dr Ivana Luknar, naučni saradnik – Institut za političke studije i prof. dr Aleksandar Rastović, naučni savetnik – Istorijski institut Beograd.