FTN: Upisanih 2175 studenata, u drugom roku 89 slobodnih mesta na budžetu i 420 samofinansirajućih

foto FTN

Nakon upravo završenog prvog upisnog roka školske 2024/25. godine, od skoro 2700 prijavljenih kandidata, prijemni ispit je položilo i upisalo 2175 svršenih srednjoškolaca.
Da je Fakultet tehničkih nauka na osnovu kvaliteta svojih studijskih programa, nastavio tradiciju privlačenja velikog broja studenata i tradiciju najbolje organizovanih upisnih aktivnosti u okviru Univerziteta, svedoče pozitivni komentari onih koji su jednostavno i brzo prošli kroz celu proceduru – od prijave, podnošenja dokumentacije, prijemnog ispita i na kraju, upisa.
Ceo proces, kreiran i vođen od strane menadžmenta, organizovan je sinhronizovanim angažmanom stručnih službi fakulteta – Studentske službe, Službe računarski centar, Marketing i Tehničke službe, uz nesebičnu pomoć studenata iz Marketing tima FTN.
U drugom upisnom roku školske 2024/2025. godine (5. i 6. septembar 2024. godine), Fakultet Tehničkih nauka će raspisati Konkurs za 89 slobodnih mesta na budžetu i 420 na samofinansiranju, najviše na smerovima ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA, INŽENjERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE i ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE.