Godišnji koncert Folklornog ansambla „Branko Radičević” 

Godišnji koncert Folklornog ansambla „Branko Radičević”, pod nazivom „Ovi dani dugi, letnji” biće održan na Žitnom trgu. Organizuje ga Centar za kulturu „Sirmijumart”, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica i uz podršku Uprave za kulturu i sport.

Uz muzičku pratnju „Narodnog orkestra”, scenskim nastupom, koji obuhvata muziku, igru, pesmu, karakteristične i raznovrsne koreografije i narodne nošnje, izvođači će predstaviti deo folklorne tradicije našeg naroda – od dečjih igara, spletova igara i pesama iz različitih delova naše zemlje, do prikaza nekih od običaja i sl. 

Prve večeri, odnosno 1. jula 2021. godine, na koncertu koji počinje u 19 sati, to će učiiniti članovi Dečjeg ansambla i njihovi gosti. Druge večeri, odnosno2. jula 2021. godine, koncertom koji počinje u 20 časova, predstaviće se članovi Prvog ansambla, takođe sa gostima.

Organizator koncerta i svi učesnici sa svojim umetničkim rukovodiocima, upućuju svima toplu dobrodošlicu na koncert, pozivajući ih da zajedno, na pomenuti način, uživaju u ovim danima, dugim, letnjim…