Hitno povučen proizvod sa našeg tržišta: Odmah ga vratite

Foto: Pixabay

Sa tržišta Srbije povlači se dečije sedište za bicikle robne marke „Thule“.

Razlog povlačenja proizvoda je hemijski rizik, na sajtu za uzbunjivanje NEPRO navedeno je da proizvod može biti toksičan, naročito u kontaktu sa kožom i očima.

Prema portalu sistema za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima Ministarstva trgovine (NEPRO), povučeno sedište robne marke Thule RideAlong sa nazivom modela i brojem tipa RideAlong 100106-100108, proizvedeno u periodu od marta 2021. do oktobra 2023., godine. Na nalepnici ispod sedišta moguće je identifikovati proizvod- broj, godinu i mesec proizvodnje.

Na obuhvaćenim proizvodima uočen je problem izazvan komponentom pojasa čiji nivo supstance usporivača plamena DecaBDE može preći propisane granice. DecaBDE materijal usporava širenje vatre, ali u većoj količini od propisane, može biti toksičan, naročito, ako se proguta ili dođe u kontakt sa kožom ili očima.

Proizvođač će obezbediti novi rezervni deo, sastavljen od dva jastučeta, koji će zameniti trenutno postavljeni pojas, o svom trošku.