Hitno se povlači proizvod iz Pepka za decu: Igračka opasna po zdravlje

foto screenshot, pepco.rs

Prodavnica Pepco je obavestila da se sa tržišta ponovo povlači jedna igračka.

Kako su saopštili, igračka: Moya Mia Ultra Glow lutka sa aksesoarima, EAN kod: 2200159659366 ne ispunjava zahteve Uredbe Ministarstva za razvoj i finansije od 20. oktobra 2016. godine o zahtevima za igračke.

Igračka je povučena zbog prekoračene granične vrednosti migracije aluminijuma detektovanog u roze kredi za kosu (deo seta), što predstavlja potencijalnu opasnost od štetnih efekata po zdravlje ljudi zbog izlaganja supstancama ili smesama sadržanim u igrački i jer predstavlja opasnost za bezbednost i zdravlje korisnika.