Izgradnja Centra lovnog turizma je ušla u završne faze

 Potpisan je ugovor o dodeli osam miliona dinara za opremanje Centra lovnog turizma između Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica i Ministarstva turizma, a sredstva su dodeljena u sklopu konkursa za dodelu subvencija i transfera za projekte razvoja turizma u 2024. godini.

Izgradnja Centra lovnog turizma je ušla u završne faze, a ima za cilj unapređenje turističke ponude kroz podršku razvoju lovno-turističkih aktivnosti, a projekat predstavlja značajan korak ka diversifikaciji turističke ponude u Srbiji i pružanju jedinstvenih iskustava posetiocima.

Opremanje centra će omogućiti posetiocima da uživaju u bogatom lovnom iskustvu, istraže lokalnu faunu i floru, kao i da se upoznaju s tradicionalnim lovom.